Självförsvar / Nödvärn

Självförsvar smal

I detta avsnitt finner du information om vad självförsvar är för något och vad vi får/kan göra enligt svensk lag; nödvärn.

Taekwon-Do brukar även kallas ”the Korean art of selfdefence. I detta avsnitt finner du information om vad självförsvar är för något och defence” dvs ”Den koreanska självförsvarskonsten”.

Taekwon-Do bygger på en rad olika försvars- och attacktekniker, blockeringar för att skydda oss och sparkar och slag för motattack. Vid ett angrepp räcker det givetvis inte att bara kunna skydda sig utan även att använda nödvändigt våld för att angreppet skall upphöra.

Förutom blockeringar, med både händer och fötter, slag och sparkar, armbågar och knän använder vi oss av en rad urvridningstekniker, svep, grepp, kast och låsningar. Valet av teknik avgörs helt enkelt på angreppets natur; angriparens storlek/styrka, tillhygge/vapen, antalet angripare osv. Det kanske inte är läge att brottas med en angripare som har sällskap är eller kanske är beväpnad.

”Hellre fly, än illa fäkta”. Alla har rätt att skydda sitt liv, hälsa och egendom, men detta måste sättas i proportion till risken. Är det värt att riskera att skada sig själv eller en angripare för en förolämpning, en liten summa pengar eller kanske en mobiltelefon? I första hand sätter vi vår hälsa, därefter värdera egendomen mot angriparens hälsa.

Som ni märker är det en hel del som spelar in i en självförsvarssituation och det är omöjligt att avgöra det i ”stridens hetta”. Därför kan det vara mycket värt att ha tränat in scenarion. Givetvis kan ingen träning i världen garantera hur man tar sig ur en skarp situation, då ingen situation är den andra lik, men kanske oddsen kan förbättras med Taekwon-Do/kampsportsträning.

Nödvärn

Nödvärnsrätten finner man i brottsbalkens 24 kapitel, där man behandlar allmänna grunder för ansvarfrihet, vid våldsutövande.

1 § En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.*

Rätt till nödvärn föreligger mot

1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,

2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,

3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller

4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Lag (1994:458).

5 § Om någon enligt 1–4 §§ detta kapitel eller enligt 10 § polislagen (1984:387) har rätt att begå en annars straffbelagd handling, har var och en som hjälper honom samma rätt. Lag (1994:458).

Förtydligande:

Ovan lagtext ger alltså utrymme till att bruka våld mot någon som angriper en person eller egendom fysiskt. Det kan t. ex. handla om slag och sparkar mot en människa eller även en sak; bil, fönster, och t.om ett husdjur.

Våldet som får användas får inte vara *”uppenbart oförsvarligt”, det betyder typ ej solklart för mycket våld vilket innebär att man får bemöta angreppet med lika mycket våld och lite till för att angreppet skall upphöra. Det är även tillåtet att hjälpa annan som utsätts för angrepp.

Att träna självförsvar ger absolut ingen garanti att du kommer klara av alla situationer som du kan utsättas för, men det är ett mycket bra sätt att förbereda sig! Du blir mer van att handskas med ett visst våld och bygger upp reflexer, men i första hand blir du starkare mentalt och behöver inte i onödan försätta dig i svåra situationer. Att bli duktig i självförsvar kräver en lång tids träning. Är du intresserad att börja denna långa, men intressanta väg? Välkommen att kolla in de grupper som passar dig: Grupper/tider

Office-Professional-Plus-2013-key Office-Professional-Plus-2013-activation-key key-Windows-Server-2008 product-key-for-Windows-Server-2008 Windows-Server-2008-key Windows-Server-2008-activation-key buy-Windows-Server-2008-key buy-genuine-Office-Professional-Plus-2013-key cheap-Windows-Server-2008-key Windows-7-Home-cl-de-produit Windows-8-Standard-pas-cher windows-7-ultimate-pas-cher windows-7-home-premium-pas-cher windows-7-home-premium-cl-de-produit Windows-8-Standard-cl-de-produit Windows-8-Standard-cl-d'activation Office-Home-and-Student-2010-cl-de-produit Windows-8.1-professional-cl-d'activation Office-Professional-Plus-2013-pas-cher Office-Home-and-Student-2010-cl-de-produit Windows-8-Professional-cl-de-produit Windows-8.1-professional-cl-de-produit Windows-8.1-Enterprise-cl-produit Office-Professional-Plus-2013-pas-cher Windows-8.1-Enterprise-pas-cher cl-de-produit-cl-de-Windows-7-Home Windows-8-Professional-cl-produit office-for-mac-2011-cl-de-produit Windows-8-Standard-pas-cher Windows-8-Standard-cl-d'activation cl-de-produit-cl-de-Windows-7 office-professional-plus-2010-pas-cher windows-7-enterprise-cl-d'activation cl-de-produit-cl-de-Office-Professional-2010 Windows-8-Professional-cl-de-produit windows-7-ultimate-pas-cher pas-cher-Office-Professional-Plus-2013-cl Windows-8.1-Standard-cl-d'activation
GÅ MED I KLUBBEN
GÅ MED I KLUBBEN
Följ oss även på Facebook!
SAMARBETSPARTNERS
SAMARBETSPARTNERS
Som medlem hos oss har du förmåner hos Styrkefabriken!
Som medlem hos oss har du förmåner hos Styrkefabriken!