Om Gnesta

Gnesta är en relativt ung ort och började ta form omkring 1860-talet. Gnesta är som ett nav med omkringliggande större gårdar med lantbruk. Många kända namn återfinns som ägare av dessa. Att besöka Gnesta har varit populärt bland många större namn i historien. För att nämna några återfinns bla. Greta Garbo, Carl-Michael Bellman, Johan Tobias Sergel och Kung Gustaf III. Faktum är att än idag dras celebriteter till vår underbara landsort; Den välkände amerikanske skådespelaren Will Ferrell har sitt sommarhus strax utanför Gnesta.

Ortsnamnet Gnesta tros komma ifrån dett äldre namnet Gnyttlistum. Namnet kan misstänkas ha två betydelser, ändelsen stum kan syfta på en sammandragning av ordet stadum som betyder stad eller plats alternativt samling av hus. Ursprunget till dagens namn kan också finnas i orddelen “gnet” med betydelsen sand/grus. Listum kan även betyda kant eller sluttning. Oavsett vilken betydelse man ser till, så stämmer allt överens med där hembygdsgården ligger nu för tiden.

Källa: Gnesta i ord och bild

Vattentornet

Gnesta vattentornGnesta gamla vattentorn är ett av de tidigare exemplen i Sverige på vattentorn som är byggt med en tydlig skelettkonstruktion av betong, med utkragande överbyggnad och därigenom väl synlig cistern, samt enkelt putsade fasader. Vattentornet är ett pionjärarbete och har ett stort byggnadsteknikhistoriskt värde. Tornet har ett tydligt jugendformspråk. Flertalet av samtida vattentorn har tegelfasader och ett nationalromantiskt formspråk. Vattentornet är konstruerat och ritat av den namnkunnige väg- och vattenbyggnadsingenjören Helge Gustaf Torulf, född 1870, som vid tiden var ägare av konsultföretaget Allmänna Ingenjörsbyrån. Helge var bror till den ofta anlitade arkitekten Ernst Torulf, som tillsammans med Ivar Tengbom ritat flera svenska vattentorn. Gnesta vattentorn är dock ett verk av Helge, vilket också syns i de enkla konstruktionsformerna. Tornet har ett samhällshistoriskt värde då det visar på den framåtanda som spirade i Gnesta de första åren in på 1900-talet, då Västra stambanan var i full trafik och Gnestas befolkning ökade. Vattentornet är en representant för den första stora byggnationen av vattentorn i Sverige, då de växande samhällena fick nya behov av större mängder vatten, till hushåll, sjukhus, industrier och i Gnestas fall även järnvägstrafiken. Genom sin placering på Gnestahöjden har tornet ett viktigt miljöskapande värde, då dess silhuett syns vida omkring ovan samhället Gnesta. För de boende i Gnesta har vattentornet fått ett starkt identitetsvärde. Vid omröstningen som utfördes i hela landet, på initiativ av Stadsmiljörådet, under arkitekturåret 2002 om vilka byggnader som var mest omtyckta, röstades vattentornet fram som “alla tiders bästa byggnad i kommunen”. En kommentar låter “Vattentornet ÄR Gnesta!”.

Källa: Skånska vattentornssällskapet

 

 

Bryggeriet

Bryggeriet Gnesta1896 byggdes den karaktäristiska bryggeriebyggnaden som den ser ut idag,men produktion skedde redan från 1870-taleti en äldre byggnad då det flyttades från Önnersta som ligger i grannorten Björnlunda. Baom etableringen stod bryggaren Eric F Liljefors. 1953 lades all verksamhet ned och då Wårby bryggeri stod som ägare flyttades all produktion till Wårby,sommest sysselsatte bryggeriet över 20 personer. Pommac är en välkänd läskedryck som producerats i Gnesta.

Källa: Gnesta i ord och bild

 

 

Stora hotellet

Stora hotellet GnestaNutidens mötesplats för så gott som unga som gamla. Var färdigbyggt 1904 och hade då en en fasad av tegel, 40 år senare fick det sin vita putsfasad, som det även ser ut idag.

Källa: Gnesta i ord och bild

 

 

 

 

 

Gnestadagen marknad

 

 

 

Gnestadagen

Förutom att vi på detta evenemang har vår årliga uppvisningen “Gnestadagen Taekwon-Do Show” så är detta en folkfest och hemvändardag, där det hålls knallemarknad, tivoli, samt en stor fest på kvällen.

Office-Professional-Plus-2013-key Office-Professional-Plus-2013-activation-key key-Windows-Server-2008 product-key-for-Windows-Server-2008 Windows-Server-2008-key Windows-Server-2008-activation-key buy-Windows-Server-2008-key buy-genuine-Office-Professional-Plus-2013-key cheap-Windows-Server-2008-key Windows-7-Home-cl-de-produit Windows-8-Standard-pas-cher windows-7-ultimate-pas-cher windows-7-home-premium-pas-cher windows-7-home-premium-cl-de-produit Windows-8-Standard-cl-de-produit Windows-8-Standard-cl-d'activation Office-Home-and-Student-2010-cl-de-produit Windows-8.1-professional-cl-d'activation Office-Professional-Plus-2013-pas-cher Office-Home-and-Student-2010-cl-de-produit Windows-8-Professional-cl-de-produit Windows-8.1-professional-cl-de-produit Windows-8.1-Enterprise-cl-produit Office-Professional-Plus-2013-pas-cher Windows-8.1-Enterprise-pas-cher cl-de-produit-cl-de-Windows-7-Home Windows-8-Professional-cl-produit office-for-mac-2011-cl-de-produit Windows-8-Standard-pas-cher Windows-8-Standard-cl-d'activation cl-de-produit-cl-de-Windows-7 office-professional-plus-2010-pas-cher windows-7-enterprise-cl-d'activation cl-de-produit-cl-de-Office-Professional-2010 Windows-8-Professional-cl-de-produit windows-7-ultimate-pas-cher pas-cher-Office-Professional-Plus-2013-cl Windows-8.1-Standard-cl-d'activation
GÅ MED I KLUBBEN
GÅ MED I KLUBBEN
Följ oss även på Facebook!
SAMARBETSPARTNERS
SAMARBETSPARTNERS
Som medlem hos oss har du förmåner hos Styrkefabriken!
Som medlem hos oss har du förmåner hos Styrkefabriken!