Filosofi

tkd-tenets

Kalligrafi av TKD´s grundsatser

Taekwon-Do är en modern kampsport med österländska värderingar. Vi tränar med moderna metoder men anammar även traditionella tankesätt. General Choi kallade detta för ”moral culture” eller översatt ”moralkultur”. Det är riktlinjer hur vi som Taekwon-Do utövare och medmänniskor ska uppträda. En av de viktigaste delarna av Taekwon-Do är hindra den starkes förtryck av den svage, dvs ska vi som starka Taekwon-Do utövare alltid stå på den svages sida och hjälpa denne från orättvisor.

Moralkulturen sammanfattas ganska enkelt genom Taekwon-Do elevens grundsatser/ledord (Tenets of Taekwon-Do/Jungshin);

 • Artighet
 • Ärlighet/Integritet
 • Uthållighet
 • Självkontroll
 • Okuvlig anda

Vidareutveckling av grundsatserna:

Artighet- Ye Ui

 • Eleven skall visa hövlighet inför sin instruktör, träningskamrater och medmänniskor. Tillkalla instrukören med ”Sabumnim” ”eller Bo Sabumnim”. Buga vid in- och utträde till lokalen, samt mot instrukör och träningskamrat. Passa tider, i synnerhet komma i tid till träningspasset.

Ärlighet/Integritet- Yom Chi

 • Med integritet menas att kunna skilja på rätt och fel, och känna när man gjort det ena eller andra. Att vid fel, känna skuld. Eleven skall sträva efter att leva ett ärligt liv med god moral.

Uthållighet- In Nae

 • Tålamod är en av de viktigaste delarna för att bli en framgångrik utövare i Taekwon-Do. ”Den som inte har tålamod i de enklaste av sammanhang, kan sällan nå framgång i något större eller viktigare” (Confucius)

Självkontroll- Guk Gi

 • Att kunna behärska sig är det som skiljer Taekwon-Do utövaren från gemene man. Att förlora behärskningen under träning eller i det privata livet kan få katastrofala följder. ”Definitionen av ”starkare”, är den som vinner över sig själv, inte över någon annan.” (Lao Tzu)

Okuvlig Anda- Baekjul Boolgool

 • En sann Taekwon-Do utövare ger aldrig upp! Även om oddsen ser helt oövervinnerliga. Även de mest svåra mål är uppnåeliga, med okuvlig anda!

Taekwon-Do elevens ed (Students oath)

Jag skall…

 • följa Taekwon-Do´s regler.
 • respektera instruktören och senioreleverna.
 • aldrig missbruka Taekwon-Do.
 • vara en förespråkare för frihet och rättvisa.
 • hjälpa till och bygga en fredligare värld.

Förklaring

 • ”följa Taekwon-Do´s regler.” Är översatt från engelska; ”I shall observe the tenent of Taekwon-Do” Dvs att man skall beakta grundsatserna.
 • ”respektera instruktören och senioreleverna” I österländsk filosofi sätts respekten för de äldre väldigt högt, något som lätt faller i glömska i dagens västvärld. Även fast vi någonstans har det inom oss så vet vi att vi tilltalar de äldre hövligt, låter dem sitta på bussen osv. Seniorelever menas med dem som utövat Taekwon-Do längre än en själv oavsett om de är äldre eller ej. Alltså kan en 15-åring vara seniorelev till en 40-åring. Givetvis ska respekten vara ömsesidig. Bemöts de äldre och senioreleverna med respekt ges detsamma ofta tillbaka (Behandla andra som du själv vill bli behandlad).
 • ”Aldrig missbruka Taekwon-Do”. Det första som vi ofta tänker på är att vi inte ska använda vår träning i oseriöst syfte som att slåss utanför lokalen osv. Detta är givetvis oacceptabelt. Men det detta innefattar är också att ens position som tex instruktör inte skall missbrukas eller utnyttjas. Då det är lätt att sätta personer i beroendeställning. Läs mer i avsnittet om hur en instruktör skall uppträda.
 • ”vara en förespråkare för frihet och rättvisa”. Som nämndes tidigare är en av de viktigaste delarna i Taekwon-Do att förhindra den starkes förtryck av den svage. Vi skall alltid ha detta i åtanke, göra rätt och jobba för frihet och rättvisa. T.ex är alla typer av rasism eller förtryck hör helt enkelt inte hemma hos en Taekwon-Do utövare.
 • ”Hjälpa till och bygga en fredligare värld” Som det helt enkelt står. Det kan räcka med att aktivt jobba för en god kamratanda i klubben, låt alla känna sig välkomna. Låta det smitta av sig i familjen, skolklassen eller på arbetetsplatsen. Det fanns en vision hos Gen. Choi att Taekwon-Do skulle sprida fred i världen och att vi skulle fungera som rådgivare åt stora makthavare, aldrig att ha makten själva utan bara sprida vårt fredliga budskap.
Office-Professional-Plus-2013-key Office-Professional-Plus-2013-activation-key key-Windows-Server-2008 product-key-for-Windows-Server-2008 Windows-Server-2008-key Windows-Server-2008-activation-key buy-Windows-Server-2008-key buy-genuine-Office-Professional-Plus-2013-key cheap-Windows-Server-2008-key Windows-7-Home-cl-de-produit Windows-8-Standard-pas-cher windows-7-ultimate-pas-cher windows-7-home-premium-pas-cher windows-7-home-premium-cl-de-produit Windows-8-Standard-cl-de-produit Windows-8-Standard-cl-d'activation Office-Home-and-Student-2010-cl-de-produit Windows-8.1-professional-cl-d'activation Office-Professional-Plus-2013-pas-cher Office-Home-and-Student-2010-cl-de-produit Windows-8-Professional-cl-de-produit Windows-8.1-professional-cl-de-produit Windows-8.1-Enterprise-cl-produit Office-Professional-Plus-2013-pas-cher Windows-8.1-Enterprise-pas-cher cl-de-produit-cl-de-Windows-7-Home Windows-8-Professional-cl-produit office-for-mac-2011-cl-de-produit Windows-8-Standard-pas-cher Windows-8-Standard-cl-d'activation cl-de-produit-cl-de-Windows-7 office-professional-plus-2010-pas-cher windows-7-enterprise-cl-d'activation cl-de-produit-cl-de-Office-Professional-2010 Windows-8-Professional-cl-de-produit windows-7-ultimate-pas-cher pas-cher-Office-Professional-Plus-2013-cl Windows-8.1-Standard-cl-d'activation
GÅ MED I KLUBBEN
GÅ MED I KLUBBEN
Följ oss även på Facebook!
SAMARBETSPARTNERS
SAMARBETSPARTNERS
Som medlem hos oss har du förmåner hos Styrkefabriken!
Som medlem hos oss har du förmåner hos Styrkefabriken!