Avgifter

Ålder/grupp Kostnad Förklaring
Kids 4-6 år 950 kr/termin Kids-gruppen på söndagar
Upp till 13 år 950 kr/termin Miniorer & Kadetter
Upp till 14-17 år 1200 kr/termin Juniorer & seniorer
18 år uppåt 1500 kr/termin  
Klippkort 600 kr  
Familj* 2800 kr/termin Oavsett grupp
Stödmedlemskap 300 kr/år  
     
* Med familj avses föräldrar och syskon som är skrivna på samma adress.

I ovan avgift ingår medlemsavgiften om 300 kr/person 1 ggr/år, terminsavgiften föblir densamma. Som ny medlem får man träna i 2 veckor innan avgift behöver erläggas. Avgiften faktureras på den e-postadress som angivits vid anmälan. För att underlätta vår administration ber vi er använda den betalningsinformation som står angivet på fakturan. Vårterminens avgift skall vara betald den 31 januari och Höstterminens avgift senast den 31 augusti. Detta gäller befintliga medlemmar. Nya medlemmar faktureras efter överenskommelse samt tillåts provträna i två veckor. OBSERVERA att alla terminsavgifter faktureras och måste betalas genom att ange OCR nr som anges på fakturan.

Office-Professional-Plus-2013-key Office-Professional-Plus-2013-activation-key key-Windows-Server-2008 product-key-for-Windows-Server-2008 Windows-Server-2008-key Windows-Server-2008-activation-key buy-Windows-Server-2008-key buy-genuine-Office-Professional-Plus-2013-key cheap-Windows-Server-2008-key Windows-7-Home-cl-de-produit Windows-8-Standard-pas-cher windows-7-ultimate-pas-cher windows-7-home-premium-pas-cher windows-7-home-premium-cl-de-produit Windows-8-Standard-cl-de-produit Windows-8-Standard-cl-d'activation Office-Home-and-Student-2010-cl-de-produit Windows-8.1-professional-cl-d'activation Office-Professional-Plus-2013-pas-cher Office-Home-and-Student-2010-cl-de-produit Windows-8-Professional-cl-de-produit Windows-8.1-professional-cl-de-produit Windows-8.1-Enterprise-cl-produit Office-Professional-Plus-2013-pas-cher Windows-8.1-Enterprise-pas-cher cl-de-produit-cl-de-Windows-7-Home Windows-8-Professional-cl-produit office-for-mac-2011-cl-de-produit Windows-8-Standard-pas-cher Windows-8-Standard-cl-d'activation cl-de-produit-cl-de-Windows-7 office-professional-plus-2010-pas-cher windows-7-enterprise-cl-d'activation cl-de-produit-cl-de-Office-Professional-2010 Windows-8-Professional-cl-de-produit windows-7-ultimate-pas-cher pas-cher-Office-Professional-Plus-2013-cl Windows-8.1-Standard-cl-d'activation
GÅ MED I KLUBBEN
GÅ MED I KLUBBEN
Följ oss även på Facebook!
SAMARBETSPARTNERS
SAMARBETSPARTNERS
Som medlem hos oss har du förmåner hos Styrkefabriken!
Som medlem hos oss har du förmåner hos Styrkefabriken!